Adaptacja i jej wpływ na strukturę tekstu

W wielu przypadkach tłumaczeń tekstu bywa tak, że tłumacz, aby wytworzyć odpowiedni sens wykonywanego tłumaczenia, uszczupla tekst pierwotny, z którego wykonuje tłumaczenie, o pewne wyrazy. W zasadzie, w żadnym wypadku nie powinno się w ten sposób robić, ponieważ najważniejszy jest tutaj tekst pierwotny. W późniejszych momentach, kiedy tłumaczenie zostaje już wykonane i zatwierdzone przez tłumacza przysięgłego, klient posługuje się nim na arenie międzynarodowej, a oryginał pierwotnego dokumentu się zmienia, tłumaczenie jest już nie ważne. Właśnie dlatego, tak bardzo ważna jest zgodność pierwotnego tekstu z tekstem przetłumaczonym i nie ucinanie wyrazów. Nie tylko pierwotny sens powinien zostać zachowany, ale dobrze wyczulony tłumacz przysięgły będzie umiał przetłumaczyć tekst tak, aby nie uszczknąć z niego żadnego, istotnego wyrazu. Jednakże, bywają sytuacje, iż bardzo ciężko jest zastosować się do tych zasada i w takich momentach każdy tłumacz może posłużyć się procesem adaptacji. Zachodzi ona wtedy, kiedy tłumacz jest zmuszony zmienić delikatnie formę tekstu pierwotnego, aby mógł on być zgodny z zasadami zarówno społecznościowymi, jak i językowymi, a także kulturowymi tekstu docelowego. 

Polecamy: