Błędy, których bezwzględnie należy unikać

To jeszcze nie koniec. Norma EN 15038 określa także szereg innych rzeczy. Omawia dokładnie w kwestii formatowania tekstu tłumaczonego na inny język, także istotność poprawnego używania innych elementów, takich jak tabele, czy też list, jak również rozmiaru papieru, na którym tłumaczenie ma zostać wydrukowane. Bardzo ważną rzeczą jest tutaj także używanie dobrego czasu w tekście pisanym, który to nie będzie miał uwarunkowania w kwestii płci. Norma określa także wymogi odnośnie stylu pisanego tekstu, a nawet umieszczenia bibliografii i spisu literatury, wszelkich przypisów, grafik, ilustracji i tym podobnych zastosowań w formatowaniu tekstu. Zwraca także uwagę na właściwą adaptację tekstu, w zależności od uwarunkowań kulturowych danego języka i specyficznych wyrazów, których znaczenie czasem nie jest dosłowne. Norma przestrzega także przed popełnianiem najczęstszych błędów, które mają miejsce w trakcie wykonywania tekstu tłumaczonego. Należy zwracać tu uwagę na występowanie wyrazów pokrewnych, które to mogą brzmieć bardzo podobnie w innym języku, do właściwego wyrażenia, ale znaczyć kompletnie coś innego. Zaleca także zwrócenie uwagi na interferencję językową, a szczególnie językowy rejestr.

Polecamy: