EN 15038 i to co można używać, a czego nie

Norma określa dosłownie wszystko i bardzo szczegółowo. Aby móc zastosować do niej tłumaczenie tekstu, w pierwszej kolejności koniecznym jest, aby bardzo dokładnie się z nią zapoznać. Przeczytanie wszelkich wytycznych raz może nie zdać rezultatu, ponieważ szczegółów jest tak dużo, że trudno je wszystkie od razu zapamiętać. Bardzo ważnym jest fakt dobrego używania wszelkich zasad ortograficznych, jak również interpunkcyjnych. Wszystko jest ważne, także zastosowanie liczb, zarówno arabskich, jak i rzymskich, skróty, zapożyczenia, symbole matematyczne. To samo tyczy się dzielenia wyrazów, a także ich przenoszenia, zwłaszcza jeśli chodzi o obce języki, na które dany tekst ma zostać przetłumaczony. Podczas formatowania teksu ważnym jest także styl i wygląd czcionki. W zamierzchłych czasach pod tym względem był mały wybór, jednakże w dzisiejszej dobie techniki i informatyki, klient może zdecydować się na taki wybór tekstu, jaki mu akurat odpowiada i jego zastosowanie nie będzie żadnym problemem. Wiadomo, iż w przypadku dokumentów urzędowych będą to bardziej oficjalne czcionki, jednakże jeżeli przetłumaczony ma zostać prywatny list, tutaj pole do popisu jest już ogromne, tak samo, jak pogrubienia.

Polecamy: