Formatowanie przetłumaczonego tekstu i jego wytyczne w EN 15038

Okazuje się, iż każde, szanujące się biuro tłumaczeń, wykonuje profesjonalne tłumaczenia tekstów, według normy EN 15038. Jest ona tak szczegółowo przygotowana, iż zawiera nawet wytyczne odnośnie formatowania danego tekstu tłumaczenia tak, aby spełniał on wymogi międzynarodowe i godnie mógł reprezentować każdego klienta, o którego to norma ta szczególnie nakazuje dbać. Zasady, odnośnie formatowania tekstu, można odnaleźć w załączniku D normy tej, a są one podane jako wytyczne dotyczące stylu w punkcie 5.3.3.3. Przede wszystkim obejmują one propozycje, ale także wytyczne dotyczące kilku, konkretnych zagadnień w kwestii obróbki powstałego już lub jeszcze będącego w trakcie powstawania, tekstu tłumaczenia. Wytyczne określają mniej więcej zasady interpunkcji, czyli zasady używania kropek, przecinków, dwukropek, apostrofów, cudzysłowów, spacji, myślników, średników, nawiasów wszystkich rodzajów, jak również znaków zapytania, czy też wykrzykników. W przypadku ortografii określa ona ogólne zasady, odnośnie używania nazwisk i tytułów, wielkich liter, konwencji, nazw geograficznych, nazw naukowych, nazw produktów, a także marek. Norma określa w tym temacie także informacje jak mają być używane liczby.

Polecamy: