Kryteria, według których można się ubiegać o ten zawód

Aby można było zostać tłumaczem przysięgłym i legalnie móc tłumaczyć wszelkie teksty, należy spełniać konkretne wymagania. Konieczne jest pozytywne zdanie egzaminu, po którym każdy nabiera odpowiednich uprawnień tłumacza przysięgłego. Aby móc do tego egzaminu przystąpić konieczne jest posiadanie obywatelstwa polskiego. Ewentualnie, można posiadać także obywatelstwo któregokolwiek z członkowskich państw Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu. Oczywiście, osoba innej narodowości, aby móc wykonywać ten zawód w Polsce, musi dobrze znać polski język, co jest logicznym wymogiem. Aby móc ubiegać się o ten zawód, bez względu na obywatelstwo, dana osoba musi koniecznie posiadać wszelkie czynności prawne aktywne, a także nigdy nie być karana, w przeciwnym wypadku nie będzie mogła być uważana za osobę godną zaufania publicznego. Kolejnym, bardzo konkretnym wymogiem, jest posiadanie ukończonych studiów filologicznych odnośnie języka, w którym tłumaczenia mają być robione. Osoba pochodzenia zagranicznego powinna mieć ukończone studia z filologii polskiej, jednakże nie jest to konkretnym wymogiem w tym przypadku. Może to być także tytuł magistra z innego zakresu, ale studia podyplomowe z języka. 

Polecamy: