Legalizacja poszczególnych dokumentów do tłumaczeń

Tłumaczenia przysięgłe w większości przypadków dotyczą urzędowych dokumentów, które będą klientom potrzebne do obrotu międzynarodowego. Może tak być, na przykład w przypadku wszelkich dyplomów, potwierdzających ukończenie szkoły, czy też nabycie odpowiednich kwalifikacji. Bardzo często potrzebne są one do okazania instytucjom w innych krajach, na przykład przyszłym, potencjalnym pracodawcom, w zależności od branży. Bywają również sytuacje, że są potrzebne na uczelniach w innych krajach studentom, którzy starają się o dostanie się na nie. Tłumaczenie takich dokumentów może wykonać każdy tłumacz przysięgły, dzięki czemu uzyskać można wiarygodność rzetelności zawartej w nich treści. Warto pamiętać, że zanim się odda dokumenty do tłumaczenia, w pierwszej kolejności należy je zalegalizować do międzynarodowego obrotu, co można zrobić w kuratoriach oświaty, jeżeli chodzi o świadectwa ukończenia szkół podstawowych, średnich i gimnazjów. W przypadku szkół medycznych zalegalizowanie dyplomów odbywa się w Ministerstwie Zdrowia. Dyplomy ze szkół wyższych można zalegalizować w Ministerstwie Edukacji Narodowej, szkoły artystyczne – Ministerstwo Kultury, a doktorskie tytuły – Polska Akademia Nauk.

Polecamy: