Oświadczenia własne i umowy stron

Powyższe również są dokumentami urzędowymi. Nie tłumaczy się jedynie dyplomów ukończenia szkół, czy też certyfikatów poświadczających posiadane kwalifikacje. Bardzo często zdarza się, iż w trybie prowadzonych, międzynarodowych interesów, potrzebne jest przetłumaczenie konkretnego oświadczenia, wydanego przez daną osobę lub też umowy zawartej na gruncie międzynarodowym. Każda firma, która bardzo często ma takie sytuacje, powinna zatrudnić własnego tłumacza przysięgłego, natomiast, kiedy potrzeby takie mają miejsce sporadycznie, zawsze można zwrócić się do biura tłumaczeń lub innych osób, które takie usługi świadczą. W przypadku oświadczeń własnych, powinny one być w pierwszej kolejności spisane w polskim języku i poświadczone notarialnie, a dopiero wtedy oddane tłumaczowi przysięgłemu. Jeżeli chodzi o wszelkie umowy między stronami, zanim zostaną one oddane do tłumaczenia, powinny zostać podpisane, przynajmniej przez jedną ze stron. Dopiero wtedy są prawnie zastosowane, aby każdy tłumacz przysięgły mógł je przetłumaczyć. Jeżeli tak się nie stanie, umowa niepodpisana przez żadną ze stron zostanie uznana za tekst zwykły i nie nabierze mocy prawnej, jako dokument, co nie jest zamierzeniem.