Podstawy działania biur tłumaczeń i tłumaczy

Większość z nich zawiera z klientami umowy. Zarówno biura tłumaczeń, jak i tłumacze przysięgli, działający na własną rękę tłumaczą wszelkie teksty wcześniej zawierając odpowiednią umowę. Każdy klient powinien zawsze dokładnie się z nią zapoznać i przeanalizować wszelkie warunki. Może się okazać, iż niektóre jej zapisy nie są jasne lub nie odpowiadają klientowi, a w takim wypadku zawsze może on umowy nie zawierać. Każdy dokument tłumaczony przez tłumacza przysięgłego jest bardzo istotny i właśnie dlatego wszelkie umowy muszą być sporządzone tak, aby odpowiadały i zleceniodawcy i zleceniobiorcy. Tłumaczowi przysięgłemu zawsze należy dostarczyć oryginał konkretnego dokumentu, który to ma zostać przetłumaczony. Mogą się zdarzyć sytuację, iż klient go nie posiada, ponieważ znajduje się w jakiejś instytucji, w której musiał zostać złożony, na przykład świadectwo maturalne w dziekanacie uczelni. W takich wypadkach można tłumaczowi przysięgłemu na początku dostarczyć kopie, natomiast oryginał koniecznym jest donieść, najpóźniej w dniu oddania tłumaczenia do rąk własnych klienta. Jeżeli tak się nie stanie, tłumacz przysięgły będzie zmuszony do zastosowania adnotacji, iż wykonano na podstawie kopii.

Polecamy: