Pomocnicy tłumaczy, czyli native speakerzy

Wszelkie biura tłumaczeń najczęściej zatrudniają szereg osób, które są pomocne w pracy nad tłumaczeniami zarówno dokumentów, jak i innych tekstów. Nie jest z góry określone, iż tłumaczeniami mają się zajmować jedynie tłumacze przysięgli, chociaż to właśnie oni mają ostateczne zdanie na temat danego tłumaczenia i zwykle swoim nazwiskiem poświadczają jego zdolność. Bardzo często dzieje się tak, że nad jednym tłumaczeniem pracuje kilka osób, w czym może zawierać się na przykład dwóch native speakerów i jeden tłumacz przysięgły. Native speakerzy są rewelacyjnym uzupełnieniem wszelkich biur, zajmujących się profesjonalnie tłumaczeniami. Owszem, tłumacze przysięgli posiadają ogromny zasób profesjonalnego słownictwa i komputerowe bazy danych i ich aktualizacje, jednakże to native speakerzy znają dany język od podstaw, ponieważ są to ich języki ojczyste, w których się wychowali. Nie musi to być koniecznie osoba pochodzenia danego kraju, ale też taka, która się tam wychowała i posługuje się danym językiem od wczesnych lat dziecięcych. Takie osoby znają naleciałości kulturowe danego języka i ich tłumaczenia są trafniejsze, właśnie dlatego są świetnym uzupełnieniem wszystkich tłumaczy przysięgłych.

Polecamy: