Pozostałe wymagania normy EN 15038

Każde biuro tłumaczeń ma obowiązek należytego dbania o swojego klienta, a zwłaszcza te, które w swoim opisie wyszczególniają, iż sporządzają tłumaczenia według normy EN 15038. Teksty, które na tych zasadach są tłumaczone muszą koniecznie być konstruowane, na podstawie pewnych wytycznych. Koniecznością jest przetłumaczenie danego tekstu zgodnie z zasadami danego języka, zwłaszcza z jego poprawnością stylistyczną, gramatyczną. Ważne jest także, aby w danym tekście została użyta właściwa terminologia dla danej formy dokumentów lub terminologia, narzucona przez klienta. Istotnym jest także fakt zastosowania odpowiedniej leksyki, właściwej dla danego języka, na który to tekst ma zostać przetłumaczony. Bardzo ważne jest sprawdzenie jego poprawności pod względem frazeologicznym i leksykalnej spójności. Ponadto, ważne są także aspekty kulturowe docelowego języka, ponieważ wiele znaczeń jest używanych w nie dosłownym, ale dialektycznym tłumaczeniu, w czym każdy profesjonalny tłumacz powinien się dobrze orientować. Bardzo istotnym jest także styl, w którym ma zostać napisany tekst. Bezwzględnie musi on pasować do przeznaczenia danego tekstu, ewentualnie powinien on być taki, o jaki poprosił klient.

Polecamy: