Przekład połową sukcesu

W przypadku praktycznie każdego filmu najważniejsze nie jest nawet to, co się mówi lub pokazuje, ale to w jaki sposób się to robi. W przypadku wyjątkowo wrażliwych reżyserów dużo więcej o klimacie danej sceny czy nastroju psychologicznym bohatera nie mówi się wprost słowami, ale próbuje się wyrazić w sposób estetyczny, emocjonalnie operując obrazem. Jednak nadal dochodzi w filmach do bardzo ważnych dialogów. W zależności od gatunku rozmowy mogą być szalenie skomplikowane i zawsze poważne, lub całkiem banalne i nastawione wyłącznie na element komizmu. Przed osobą tłumaczącą tekst takiego filmu stoi więc szalenie trudne zadanie. Dialogi mówią bardzo wiele o samych postaciach i słuchając oryginału można od razu wyczuć, kiedy aktor posłużył się sarkazmem a kiedy jest wyraźnie zniecierpliwiony. Lektor natomiast może posługiwać się swoim głosem w bardzo ograniczony i subtelny sposób, a zatem to na dokładności tłumacza i jego umiejętności pominięcia pewnych fraz zależy tylko, czy lektor zdąży z przekazaniem wszystkich informacji a jednocześnie nie przegada filmu. Skuteczne tłumaczenie filmu jest zadaniem szalenie trudnym i wymagającym przede wszystkim doświadczenia. Niektóre przekłady kinowe przeszły jednak do historii jako wybitnie udane, nadające oryginałowi wręcz charakteru.

Polecamy: