Szczególne elementy wymagane w docelowym tłumaczeniu

Kiedy biuro tłumaczeń dostaje zlecenie, w pierwszej kolejności powinno spisać z klientem umowę, w której to będą określone wszelkie, konkretne warunki dotyczące efektu wykonywanych działań i tłumaczenia. Kiedy zostaje już ono wykonane i sporządzone, każdy tłumacz powinien zawsze jeszcze raz dokładnie sprawdzić to, co przetłumaczył. Najlepiej, jeżeli sprawdzenia dokona jego kolega z firmy, ponieważ dzięki temu przetłumaczony tekst będzie bardziej obiektywny. Podczas sprawdzania efektu przetłumaczonego tekstu, najważniejszymi elementami, na które tłumacz powinien zwrócić szczególną uwagę, są przede wszystkim gramatyka i interpunkcja, która w tekście występuje lub wystąpić powinna. Ważne jest tutaj to, iż w każdym państwie te zasady się od siebie różnią, zwłaszcza interpunkcyjne. Trzeba także zwrócić uwagę na kompletność całego tekstu, a w szczególności na jego docelowy format, znaczniki, grafikę i całość tekstu. Ważny jest także styl przetłumaczonego tekstu, a przede wszystkim to, żeby zgadzał się on z zasadami, które obowiązują w języku, na który został tekst przetłumaczony. Ponowne sprawdzenie tekstu jest swoistą formą nabrania dystansu i spojrzenia na tłumaczenie jeszcze raz świeżym okiem.

Polecamy: