Tłumaczenie dokumentów i pism urzędowych

Takie dokumenty i pisma, które trafiają do urzędów muszą być przetłumaczone w oficjalny sposób. Często zajmuje się tym tłumacz, który jest przysięgły, czyli taki, który posiada swoje biuro i ma możliwość współpracy z dokumentami, które trafiają do danego organu państwowego. Często potrzebne są tłumaczenia dokumentów samochodowych. Dajmy dla przykładu – sprowadzamy auto z zachodniej granicy. Wszystkie dokumenty są po niemiecku. Nie wolno zbyt długo jeździć takim autem po naszych drogach. Dlatego od razu przystępujemy do procesu przerejestrowania takiego auta. Idziemy do urzędu miasta i dowiadujemy się, że dokumenty w innym języku muszą być przetłumaczone na nasz ojczysty język. Sami jednak nie możemy się tego podjąć. Osoba, która jest wolnym strzelcem i świetnie zna język bez pieczątki i bez uprawnień nie może zająć się danym tłumaczeniem. Dokument będzie respektowany w urzędzie tylko wtedy, gdy widnieć będzie na nim pieczątka tłumacza, który ukończył odpowiednie kursy i pozyskał uprawnienia. Takie osoby oczywiście cenią swoje usługi. Jednak bez tłumaczenia, a raczej bez poświadczenia w postaci pieczątki nie jesteśmy w stanie niczego załatwić w urzędzie. Inne pisma urzędowe także podlegają pod tą zasadę. Nic więc dziwnego , że tłumacz bardzo często zajmuje się oficjalnymi dokumentami urzędowymi.

Polecamy: