Tłumaczenie konsekutywne

Jednym z rodzajów tłumaczenia jest przekaz konsekutywny. Dla wielu pojęcie to jest obce, co powoduje, że warto wyjaśnić jego głębsze znaczenie. Z tego też względu powiedzmy, że w tym tłumaczeniu potencjalny tłumacz, który to podjął się przetłumaczenia tekstu notuje go za pomocą zapisu. Z kolei w następnym czasie odtwarza już w języku docelowym słowa swego rozmówcy. Jeszcze w przeszłości mogliśmy mówić o tym, że ten rodzaj tłumaczenia ma formę ustną, lecz dziś mamy do czynienia z tłumaczeniem symultanicznym. Współcześnie niemalże wszyscy tłumacze za pomocą owej metody są w stanie odtworzyć a następnie przetłumaczyć tekst, który trwa nawet do dwudziestu minut. Najczęściej tekst przetłumaczony jest około dwadzieścia procent krótszy aniżeli tekst oryginalny. Oczywiście większość aspektów jest uzależniona od tego, jakie predyspozycje posiada tłumacz. Dodatkowo dużą rolę odgrywa tutaj także technika zapisu. Warto, aby każde tłumaczenie było jak najbardziej dokładne, a dzięki temu staje się ono bardziej czytelne i rzetelnie odwzorowane dla słuchacza. Wszelkie tłumaczone teksty muszą być w pełni odwzorowane na oryginale a dzieje się tak, dlatego, że przekaz musi mieć prostą i łatwą do zrozumienia formę, a przede wszystkim musi być on pod każdym względem poprawny. Dzięki temu nie powstają żadne błędy.

Polecamy: