Ustawa z 25 listopada 2004 roku

Rozporządzenie Ministra Finansów, wydane w dniu, określonym powyżej, zawiera w sobie wszelkie zasady, według których mogą się odbywać profesjonalne tłumaczenia tekstów w Polsce. Określone jest tutaj dokładnie wszystko, każdy szczegół, który mówi o tym, w jaki sposób takie tłumaczenia tekstów powinny wyglądać, a czego absolutnie nie mogą zawierać. Tłumaczenia przysięgłe zawsze dotyczą dokumentów, co oznacza, iż w żadnym wypadku, żadna osoba je tłumacząca, nie ma prawa, aby cokolwiek zmieniać w ich treści. Cały tekst musi zostać dokładnie przetłumaczony, bez żadnych, naniesionych zmian. Za pomocą tego rozporządzenia określone jest także jak dokładnie można policzyć stronę tłumaczeniową. Okazuje się, iż liczy ona dokładnie 1125 znaków, w których to zawierają się wszystkie litery, jak i cyfry, a ponadto spacje i znaki przystankowe. Każda kolejna strona tłumaczenia, jeżeli została rozpoczęta, liczy się już jako pełna strona tłumaczenia, nawet jeżeli zawiera tylko jedną linijkę tekstu. Tłumaczenie określonego dokumentu, wykonane przez tłumacza przysięgłego, jest jedynym oryginałem danego tłumaczenia. Można wykonać kopie, tegoż tłumaczenia, jednakże za dodatkową opłatą, funkcjonująca jako oryginał.

Polecamy: