Utrata wierzytelności przysięgle przetłumaczonego dokumentu

Okazuje się, iż wszelkie teksty, które są tłumaczone przez tłumaczy przysięgłych, nabierają mocy oryginału. Tekst sporządzony w języku polskim, jeżeli posiada urzędową moc, nazwany jest dokumentem. Kiedy zostaje zalegalizowany w odpowiednim Ministerstwie, może zostać oddany do biura tłumaczeń, a później funkcjonować legalnie na gruncie innych państw. Przetłumaczony dokument przez tłumacza przysięgłego jest oryginałem. Można z niego wykonać kopie, które będą obowiązywały i można ich będzie używać na zasadzie oryginału, jednak muszą zostać sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Takie usługi najczęściej odbywają się za dodatkową opłatą. Jeżeli pierwotny tekst, który był w tym przypadku tłumaczony, ulega zmianie, traci on moc nazywania go dokumentem, a co za tym idzie, jego tłumaczenie nie jest już dalej ważne. Oznacza to, iż właściwy dokument powinien zostać ponownie oddany do tłumaczenia przysięgłemu tłumaczowi, aby móc znów się nim posługiwać. Analogicznie, ma to swoją logikę i sens. Jeżeli przysięgłe tłumaczenie nie zgadza się z treścią oryginalnego dokumentu, nie powinno ono obowiązywać i mieć moc prawną, tym bardziej w innych państwach. Trzeba pilnować takiego stanu rzeczy i reagować.